Hageprosjekter


FREDBO - Mitt hjem siden 2004 
  

Hage vest - Hagedam med koifisk - 2015 - 2016

Bilder ETTER


Bilder FØR og UNDERVEIS

 

Hage vest  2012 - 2016
Det eksisterte ingen hage mot vest på eiendommen, her var det villniss, vei og en hytte som stengte utsikten mot tjernet og oslofjorden.
Hagen er blitt hevet til ett nivå omkranset av steinmurer, og veien er flyttet langs gjerdet og fører frem til orangeriet. Det vil bli anlagt en vedlikeholdsfri steinhage med brostein, elvestein og skifer som toppdekke. Det er laget fundament til en karpedam mellom huset og orangeriet, denne blir det 3. vannspeilet man vil ha utsikt over fra hagen, som har sol fra morgen til solnedgang. Hagen vil ferdigstilles i 2014 / 2015.

Bilder ETTER


Bilder FØR og UNDERVEIS

 

 

Hage sør  2010 - 2012 

Bilder FØR, UNDERVEIS og ETTER
Parkeringsplassen lå på nordsiden av eiendommen der det i dag er opparbeidet med kjøkkenhage, hønsegård og bygget et orangeri av gjenbruksmaterialer.
Jeg valgte å bygge en ny parkeringsplass ved innkjørselen til eiendommen og stenge av veien slik at man ikke kan kjøre bil forbi husveggen til nordsiden av huset. Istedet bygget jeg en hage mot vest der det ble bygget opp med steinmurer og fylt opp men noen tonn fyllmasse.
Det sto en hytte foran huset mot vest som stengte for utsikt til tjern og fjord, hytten ble flyttet, og det nå blitt flott utsikt fra hus og hage.
Nede i hagen lå en annen liten hytte fra eiendommens opprinnelse. Her var det mye råte men alt brukbart materiale ble ivaretatt, hytten bygget opp på nytt, utvidet og isolert. I dag er denne lille hytten blitt et populært utleiested for døgn eller korttidsleie.


 

 

Hage nord   -  Kjøkkenhage og orangeri - 2009
Hagen mot nord besto av en stor parkeringsplass. Orangeriet på ca 25 kvm ble bygget av gjenbruksmaterialer; en firefløyet dør ca 1900 fra østen, 100 år gamle teglstein, gamle vinduer, 100 år gamle israelske fliser på oppvarmet gulv. Kjøkkenhagen er opparbeidet med grusganger, og det dyrkes økologiske grønnsaker, jordbær og urter. Det er lagt ned automatisk vanningsanlegg.

Bilder ETTER

 

Bilder FØR og UNDERVEIS

 

 

Hage øst - 2008 

Bilder 
FØR, UNDERVEIS og ETTER