Prosjekter

 

Fra Null til Gull

Kunne du tenke deg å støtte utviklingsprosjektet Fra Null til Gull?


Utviklingsprosjekt av Villa Fredbo; Fra null til gull.

I 2016 startet Line Evensen prosjektet "Fra Null til Gull" - med fokus på videreutvikling av Fredbo som en levende kunst-, kultur- og formidlingsarena på Nesodden.
For gjennomføring av denne satsingen kreves bl.a utvikling av lokalene, og det planlegges å sette opp et tilbygg til uthuset i hagen. Byggesøknad vil sendes kommunen i begynnelsen av 2017.

Fra Null til Gull er et null-prosjekt der selve byggeprosjektet planlegges gjennomført ved i hovedsak å benytte gjenbruks- og overskuddsmaterialer,  noe arbeidshjelp fra frivillige samt bytte av tjenester. I flere land er det åpnet caféer som serverer mat av "wasted food", mat som normalt ville blitt kastet fra butikkene. Dette byggeprosjektet har samme utgangspungt der bygget i stor grad planlegges satt opp med "wasted materials". Det er påkrevet med tilpasset vann- og avløpsanlegg, og utvidede parkeringsmuligheter.
Kostnadene ved prosjektet vil i hovedsak måtte finansieres gjennom sponsorer og forskjellige støtteordninger. Det vil søkes om støtte fra fond, legater, stiftelser mm, og private sponsorer og bedrifter ønskes velkommen til å være med å støtte utviklingsprosjektet der målet er å etablere en kunst-, kultur- og formidlingsarena til glede for mange!


I 2004 kjøpte Line Evensen eiendommen Fredbo på Søndre Spro på Nesoddens vestside, en kulturhistorisk eiendom. Fredbo var hovedsete og disponentbolig for Christiania Iscompani i ca 40 år fra grunnleggelsen i 1883 og frem til isdriften opphørte på Nesodden i begynnelsen av 1920 tallet. Les mer om Fredbos historie her.

Line Evensen har siden 2004 utført et omfattende restaurerings- og utviklings-arbeide på eiendommen, og har arrangert en rekke huskonserter, kurs, teaterforestillinger mm.
Fredbo fremstår i dag som et populært besøkssted.

Evensen driver firmaet Helt Grønn Design, med en grønn tråd gjennom alle utviklingsprosjekter samt drift av Villa Fredbo.

Villa Fredbo mottok 03.12.16 Nesodden Kommunes Kulturfond på kr 100.000 til dette prosjektet.
Det totale utviklingsprosjektet er budsjettert til kr 2.000.000, dette inkluderer også etablering av aktivitetsplanen på Villa Fredbo. Se aktivitetsplanen lenger ned på siden.
 

Om du vil støtte utviklingsprosjektet fysisk eller økonomisk, offisielt eller anonymt, er du velkommen til å bidra! Ta gjerne kontakt.

Små og store bidrag tas imot med stor takk!
Konto: 2050.32.39052
Vipps: tlf 92453133

IBAN - Account number
NO7720501618730

BIC-kode
TOTENO21XXX  

Name: Line Evensen
Address: Braatedamveien 30, 1454 Fagerstrand, Norway


Sponsorer som bidrar med kr 10.000 eller mer vil få invitasjon til en helaftens sommerfest på Villa Fredbo i 2018.Les gjerne sak i AMTA 23.12.16 og KK Living 5/2016 der prosjektet omtales. Se reportasjer her.

AktivitetsplanVi planlegger å markere Villa Fredbo og Nesodden på kartet både lokalt og nasjonalt gjennom satsing på følgende områder;

 

- Kulturcafé
På Fredbo vil det åpnes en kultur- og kulturhistorisk café, beliggende i nydelige omgivelser på Nesoddens vestside. Her får du matkultur gjennom raus hjemmebakst og økologisk mat laget av sesongens råvarer fra egen hage eller omegn, deilige lunsjretter, nytraktet kaffe, hjemmelaget saft og godt forfriskende drikke.
(Skafferiet på Helgøya, Landhandleren på Svartskog og Sveinhaug gård i Hedmark er noen aktører som kan sammenlignes med planene som foreligger for Fredbo.)

Gjennom utbyggingen av Spro Havn vil det komme 300 nye leiligheter på Spro de nærmeste årene. Det foreligger også planer om å bygge et isdriftsmuseum på Spro. Fra tomten der museet vil ligge går det en sti gjennom skogen til Fredbo. I forbindelse med oppføringen av museet vil det arbeides med å få merket stien og satt opp skilting til kulturcaféen på Fredbo som gjennom 40 år var hovedhuset for Christiania Iscompagni. Les mer om Fredbos historie her.

- Kunstgalleri
Utstillinger som spenner fra lokalt til globalt. Månedens kunstner.
utveksling av kunst og kultur mellom Nesodden og utlandet

- Huskonsert-serie Tett På@Fredbo
Man blir kjent med artistene gjennom en samtale / intervju underveis i konserten.
Her satses det fra lokalt til globalt.

- Filmcafé
Visning av film med samtaler og kafé etterpå

- Teater
Hvert år arrangeres teaterforestilling med is som tema. Bakgrunnen er Fredbos kulturhistorie som hovedsete og disponentbolig for Christiania Iscompani.

- Bokcafé
Bokinteresserte og forfattere inviteres til å lese fra en bok (utdrag fra egne eller andres bøker, noveller, dikt mm) Ta med strikketøy eller lukk øynene og nyt.

-Vinyl-café
Vinylinteresserte inviteres til å presentere en vinylplate. Vi lytter og finner ro sammen til musikken. Wi-fi fri kveld.

 - Fortellerkunst
Vi inviterer fortellere til å komme og fortelle eventyr og historier til barn fra 2-100 år

 - Barnas dag
Vi inviterer gjøglere, musikere, fortellere, håndverkere og kunstnere til å underholde, engasjere, inspirere, vise frem og veilede. En aktiv dag med mulighet for å prøve selv.

 - Kurs, foredrag og workshops innen forskjellige fag og kunstformer rettet mot både barn, unge og voksne som stimulerer til utvikling og nytenking.

 - Bondekultur
På Fredbo har vi dyr. Høns, vaktler, kaniner, karpedam og katter. Vi dyrker økologisk i egen kjøkkenhage, serverer sesongens mat fra hagen, foredler og selger egendyrkede produkter på glass og krukker.

Vi inviteter forskjellige foredragsholdere om hagebruk, dyrking og foredling i kulturhistorisk perspektiv.
Kurs i tradisjonell og nyskapende kjøkkenkunst.

 - Kunst og håndverksmarked
Norske og utenlandske kunstnere inviteres en sommerhelg hvert år til å komme og selge sine produkter på Fredbo.

 - Julemarked
Innehaver av Fredbo, Line Evensen, er designer og vil på julemarkedet selge eget design i tillegg til å invitere kunstnere samt lokale leverandører av forskjellige produkter til både en tradisjonsrik, kunstnerisk og flerkulturell førjulshelg. Julecafé.

 - Prosjekt Kunst for Barn
Vi vil fokusere på kunstprosjekter og hagekunst for barn og familier.
Vi inviterer barn, gjerne i følge med foreldre, til å skape hagekunst i Barnas Hage på Fredbo. Her leder kreativitet og skapelyst an, og foruten trehytte vil det bygges levende grønne skulpturer, klatreskulpturer av bildekk og annet materiale, mosegrafittivegg, balansestier og bondesjakk i alle størrelser og mye mer.
På vinteren inviterer vi til å bygge en snøskulptur-park i hagen.
Vi vil fokusere på forskjellige uttrykksformer innen kunst som lyd, bilde, form og materiale i tillegg til håndverksfag, og vi inviterer forskjellige folk fra inn- og utland til å komme til Fredbo og lede prosjektene.

Vi avslutter flere av prosjektene med en barnekunstutstilling.

 - Utsalg; matkultur, kunst og design
Vi vil selge matprodukter fra nærområdet, noen utvalgte produkter fra lokale leverandører og fra landet ellers samt egne produkter.
I butikken blir det utsalg av kunst, eget design og diverse produkter.