DAM

Vi bygget dam i hagen på Fredbo med oppstart sommeren 2015 og ferdigstillelse våren 2016.
Se bildene som viser fra ferdig dam til byggeprosessen startet.